Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP)

Wat is de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)?

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP), die werd opgericht door de Nationale Bank van België (NBB) registreert alle privékredietovereenkomsten van elke natuurlijke persoon, alsook de eventuele wanbetalingen in verband met die kredieten. Het is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toestaan. Wil je online een uittreksel van je krediet van de CKP raadplegen?

Doelstellingen van de CKP

De doelstellingen van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) zijn veelzijdig en richten zich op de bescherming van zowel de kredietnemer als de kredietverstrekker.

Bescherming van de consument

Door het registreren van alle lopende kredieten, voorkomt de CKP dat consumenten meer leningen aangaan dan ze aankunnen. Hierdoor wordt het risico van overkreditering, waarbij een persoon meer schuld op zich neemt dan hij kan dragen, verminderd.

Risicobeheer voor kredietverstrekkers

Door toegang te hebben tot de gegevens van de CKP, kunnen kredietverstrekkers beter inschatten of een potentiële kredietnemer in staat zal zijn om een lening terug te betalen. Dit helpt hen om weloverwogen beslissingen te nemen en het risico op wanbetaling te verminderen.

Registratie

Naast reguliere kredieten worden ook eventuele betalingsachterstanden geregistreerd. Zo ontstaat er een duidelijk overzicht van zowel lopende kredieten als van betalingsproblemen.

Gevolgen van registratie

Een negatieve registratie bij de CKP, vanwege betalingsachterstanden, kan gevolgen hebben voor de mogelijkheid om in de toekomst kredieten af te sluiten. Het kan voor consumenten met een negatieve registratie moeilijker worden om een nieuwe lening of hypotheek te krijgen.

Inzage

Als consument heb je het recht om één keer per jaar gratis je gegevens bij de CKP in te zien. Zo kan je controleren welke leningen op jouw naam staan en of alle gegevens correct zijn.

Bewaartermijn

De gegevens van reguliere kredieten worden tot één jaar na het einde van het kredietcontract bewaard. In geval van wanbetaling kan deze termijn oplopen tot tien jaar na de volledige aflossing van het krediet.

Privacy

De informatie die de CKP verzamelt en bewaart, wordt beschermd en is enkel toegankelijk voor kredietinstellingen en bepaalde openbare instanties. Er zijn strikte regels over wie de gegevens mag raadplegen en onder welke omstandigheden.

De CKP in ‘t kort

De CKP speelt dus een cruciale rol in het Belgische kredietlandschap. Ze draagt bij aan de financiële gezondheid van zowel consumenten als kredietverstrekkers. Het is essentieel om als consument op de hoogte te zijn van je registratie bij de CKP, vooral als je van plan bent om een lening aan te gaan.

Online krediet aanvragen: snelheid en gemak dankzij technologie

Dankzij moderne technologie is het financiële landschap getransformeerd. Het is nu mogelijk om vanuit je eigen huis een krediet aan te vragen, wat tijd en moeite bespaart.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?