Lening simulatie: veilig en transparant

Online lening simulatie: met ons online lenen platform zet je de stap naar financieel comfort. Eenvoudige processen, deskundige begeleiding en volledige transparantie maken jouw leenervaring beter dan ooit.

Vrouw vraagt persoonlijke lening aan

Selecteer je gewenst type lening:
Persoonlijke lening
Samenvoegen leningen
Energie lening
Voertuig lening
Renovatie lening
Uw bedrag:
-
+

Minimum bedrag: Maximum bedrag:

Uw duurtijd:
-
+
Maandaflossing:
Totaal terug te betalen:
JKP*:
Aanvragen via formulier
*JKP = jaarlijks kostenpercentage
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Hoe werkt het aanvraagproces?

Begin met een berekening:

Gebruik onze kredietsimulator om je lening en maandelijkse aflossing te berekenen. Dien vervolgens je kredietaanvraag in met de knop "Aanvragen via WhatsApp" of "Aanvragen via webformulier".

Onmiddellijk bevestiging van ontvangst van je kredietaanvraag:

Doe je je aanvraag via WhatsApp, dan ontvang je onmiddellijk een bevestiging van je aanvraag. Hierin vind je een kort invulformulier en informatie over welke documenten je moet uploaden of delen. Kies je voor: "Aanvragen via webformulier", dan kan je meteen de nodige documenten uploaden waarmee wij aan de slag kunnen. We bevestigen meteen de ontvangst van je kredietaanvraag.

Grondige analyse van je aanvraag:

Onze dossierbeheerders bekijken je aanvraag zorgvuldig en leggen je kredietaanvraag voor bij één van onze kredietpartners. Tijdens de werkweek ontvang je al na enkele uren een bericht met de beslissing: een akkoord, een weigering of een verzoek om extra informatie.

Informatie over de kredietvoorwaarden:

Als je kredietaanvraag wordt goedgekeurd, sturen we je alle details over de kredietvoorwaarden.

Ondertekening en uitbetaling:

Ga je akkoord met ons kredietvoorstel en voorwaarden dan moeten de nodige documenten waaronder kredietovereenkomst getekend worden. Deze ondertekening dient in ons bijzijn te gebeuren. Wij komen tot bij jou of je komt daarvoor naar ons kantoor. Na ondertekening van de volledige kredietovereenkomst en na validatie van je dossier door de kredietgever staat het gewenste bedrag na uiterlijk 2 werkdagen op je rekening.

Man die een online lening aanvraagt via zijn smarthphone
Blij koppel die een online lening aangevraagd heeft
koppel vraagt voertuiglening aan
0 +
Tevreden Klanten
0 +
Jaar Ervaring

Waarom kiezen voor onlinelenen.be?

Onlinelenen.be combineert als onafhankelijk kredietmakelaar de wijsheid van meer dan 30 jaar ervaring in de financiële sector met de efficiëntie van hedendaagse digitale tools. Ons doel? Het leningsproces voor jou zo transparant, eenvoudig en betrouwbaar mogelijk maken.

Betrouwbaarheid

Meer dan 30 jaar ervaring in kredietverlening, wat een diep inzicht en betrouwbaarheid garandeert.

Ervaring

We hebben met succes meer dan 20.000 dossiers behandeld, wat getuigt van onze competentie en klanttevredenheid.

Gebruiksvriendelijk

Onze makkelijke online simulatie helpt je de beste leenopties te ontdekken vanuit het comfort van je eigen huis.

Simuleer jouw krediet online

Met onze online simulatietool kun je jouw kredietberekening maken.

Welke lening past bij mij?

Elke financiële situatie is uniek, en zo ook jouw leenbehoefte. Of je nu droomt van een nieuw huis, je budget onder controle krijgen of investeert in duurzaamheid, wij hebben een oplossing op maat. Ontdek welke lening perfect aansluit bij jouw plannen en ambities.

Soorten kredieten: ontdek jouw opties

Persoonlijke lening

Financier jouw persoonlijke behoeften flexibel en op maat van jouw levensstijl.

Herziening van uw budget

Bundel al jouw lopende leningen voor een overzichtelijker, voordeliger terugbetalingsplan.

Energie lening

Investeer in groene oplossingen voor je woning met gunstige voorwaarden en draag bij aan duurzaamheid.

Voertuig lening

Financier jouw nieuwe auto, motor of ander voertuig met aantrekkelijke tarieven en flexibele afbetalingsopties.

Renovatie lening

Transformeer je woning met een lening speciaal voor verbouwingen, aanpassingen en verbeteringen.

Veelgestelde vragen

Hoeveel kan ik lenen?

Je kan een krediet aanvragen vanaf 3.750€ tot maximaal 150.000€. Hoeveel je uiteindelijk kan lenen is afhankelijk van je inkomsten, je huidige maandelijkse kredietlasten, je professionele en persoonlijke situatie. Op basis van al deze criteria bereiden wij je dossier voor en kan er samen bepaald worden welke mogelijkheden er zijn om te lenen.

Indien wij over alle vereiste informatie beschikken, dienen we onmiddellijk je aanvraag in. Voor lagere kredietbedragen is een beslissing mogelijk binnen de 30 minuten en voor hogere kredietbedragen mag je mag rekenen tussen enkele uren tot maximaal 1 dag. Het spreekt voor zich dat deze behandelingstermijnen gelden binnen de normale kantooruren van onze kredietpartners. Je ontvangt een antwoord via mail als je lening werd goedgekeurd en ook bij een weigering van je lening.

Wij vragen steeds een kopie van de identiteitskaart(en) voor -en achterkant + de 3 laatste loonfiches of rekeninguittreksels voor vervangingsinkomsten. Natuurlijk ook de lasten, zoals huur en een detail van je huidige leningen en kredietkaarten. Deze informatie kan je ons eenvoudig bezorgen via mail of via whatsapp.

Bij aanvaarding van je krediet ontvang je van ons een bevestigingsmail met de precontractuele Secci Europese informatiefiche met alle details in verband met het aangevraagde krediet. Je dient enkel nog je akkoord te bevestigen en dan leggen we een afspraak vast voor de ondertekening van de kredietovereenkomst. Wij komen kosteloos aan huis indien gewenst en dit kan voor ons zowel overdag als ’s avonds in de week of zelfs in het weekend. Het toelichten en ondertekenen van de kredietovereenkomst neemt ongeveer 30 minuten in beslag afhankelijk of je nog bepaalde vragen zou hebben.

Na ondertekening van de kredietovereenkomst maken wij je dossier digitaal over aan de kredietgever die dan nog een laatste controle uitvoert. Daaropvolgend schrijft de kredietgever het bedrag naar jouw rekening. Je moet ongeveer rekenen dat je na ondertekening maximaal 1,5 dag à 2 dagen de betaling op je rekening mag ontvangen.

De datum van maandelijkse terugbetaling ligt vast 1 maand na terbeschikkingstelling van het kredietbedrag. De maandelijkse terugbetaling van je lening gebeurt automatisch ofwel via doorlopende opdracht of via sepa domicilëringsopdracht.

Bij een lening op afbetaling ligt de rentevoet of jkp steeds op voorhand vast. Een variabele rentevoet of kostenpercentage is hier niet van toepassing. Je weet dus bij aanvang van je lening exact hoeveel je als vast bedrag maandelijks betaalt en hoelang je afbetaling zal duren. Op je aflossingstabel kan je dit perfect volgen.

De looptijden bij leningen op afbetaling zijn bepaald door de wetgever. Afhankelijk van de hoogte van het kredietbedrag wordt de maximale duurtijd bepaald. Onze kredietsimulator https://onlinelenen.be/ geeft steeds alle mogelijke toegestane looptijden weer afhankelijk van het gewenste bedrag. Je kan dus eenvoudig kiezen op basis van de maandelijkse aflossing en looptijd.

Extra kosten zoals dossierkosten, onkostenvergoeding of verplaatsingskosten vragen zijn strikt verboden bij wet. Alle kosten moeten inbegrepen zijn in het JKP ofwel jaarlijks kostenpercentage dat is opgegeven in de kredietovereenkomst.

De totale kosten bij een lening wordt uitgedrukt in een jaarlijks kostenpercentage ofwel JKP. Dat houdt in dat alle kosten moeten inbegrepen zijn in een percentage of opgegeven rentevoet. Extra kosten verbonden aan je kredietaanvraag en dossierkosten of zijn ten striktste verboden bij wet.

De kredietkaart of doorlopende kredietreserve kan een perfect alternatief zijn voor kleinere uitgaven of het opvangen van een tijdelijk geldgebrek. De reserve blijft beschikbaar afhankelijk van het reeds opgenomen bedrag en kan ook steeds op elk moment aangezuiverd worden. De maandelijkse aflossing bedraagt doorgaans 5% van het opgenomen bedrag. Gebruik je de kredietkaart niet dan is er geen maandelijkse aflossing verschuldigd. Je bent wel gebonden aan de vijfjaarlijkse verplichte nulstelling ofwel volledige aanzuivering van het openstaand saldo.

Je kan ten allen tijde je lening gedeeltelijk of volledig vervroegd terugbetalen. In dat geval heb je ook recht op vermindering van de totale kostprijs van je lening omdat de nog verschuldigde interesten voor de resterende looptijd van je lening wegvallen. Er is in het geval van vervroegde terugbetaling een wederbeleggingsvergoeding te betalen van ofwel 1% of 0,5% van het openstaande kapitaalsaldo.

Als consument ben je in België goed beschermd en heb je het recht om binnen de 14 dagen de krediet de getekende kredietovereenkomst te annuleren. Je hebt dus sowieso 2 weken bedenktijd. Uiteraard moet je dit wel met een aangetekend schrijven kenbaar maken aan de kredietgever en het kredietbedrag volledig terugstorten. Na die periode van 14 dagen kan je uiteraard ook je lening vervroegd terugbetalen maar dan betaal je een wederbeleggingsvergoeding van 1 of 0.5% van het openstaande kapitaalsaldo.

Iedereen kan het op elk moment wel eens moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Natuurlijk bij betalingsproblemen laat je dit beter niet laten aanslepen en neem je best onmiddellijk contact op met uw contactpersoon en met de kredietgever. Samen kijk je dan welke oplossingen er zijn. Maar wacht zeker niet te lang want de kredietgever heeft het recht om verwijlinteresten en boetes aan te rekenen wegens laattijdige betaling. Bij een achterstand van 45 dagen zijn ze ook verplicht je op de zwarte lijst te zetten en dan kan je geen lening meer krijgen. Heb je bijvoorbeeld verschillende leningen lopen en zijn de maandelijkse afbetaling te zwaar kan je een samenvoeging van die leningen overwegen zodat je maar 1 lagere overzichtelijke maandaflossing hebt.

Helaas is het niet mogelijk om via onze kredietpartners een nieuwe lening te krijgen als je op de zwarte lijst staat of in schuldbemiddeling bent. Om te weten hoeveel leningen op jouw naam staan en of je op de zwarte lijst staat, kan heel eenvoudig door online de kredietcentrale te consulteren via volgende link https://www.nbb.be/nl/kredietcentrales/centrale-voor-kredieten-aan-particulieren-ckp

Opfrissing van je woning, onvoorziene kosten, aankoop van een auto, kosten aan de wagen, studiekosten van de kinderen, voor een reis, elektrische fiets of familiale redenen enzovoort.. We kunnen alle doelen hier niet opsommen maar wij helpen je graag met de juiste formule die het best aansluit bij je plannen. Het is wel belangrijk dat wij het juiste doel kennen om je de meest gunstige voorwaarden te laten genieten.

Het is belangrijk om te weten met wie je in zee gaat voor je lening en of de aanbieder betrouwbaar en erkend is of ingeschreven is als onderneming in de kruispuntbank van ondernemingen in België. Leen dus enkel van erkende kredietgevers of ingeschreven kredietbemiddelaars. Je kan dit eenvoudig online checken via de overheidswebsite van het FSMA de autoriteit voor financiële diensten en markten. Check hier de link op het fsma naar ons bedrijf https://www.fsma.be/nl/party/krediet-assistance-credit-assistance

Je moet weten dat een verzekering tegen overlijden zoals schuldsaldoverzekering nooit verplicht is. Het is natuurlijk belangrijk om jezelf en je naasten te beschermen tegen de risico’s die een lening met zich meebrengen zoals overlijden, ziekte of werkloosheid. Via onze kredietpartners bieden wij facultatief deze verzekering en dekkingen aan op basis van een aantrekkelijke maandpremie. Deze verzekering kan op maandbasis worden opgezegd. Voor meer details en info hierover mag je ons steeds contacteren.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?