Eenmalige premie schuldsaldoverzekering

De eenmalige premie of koopsom betekent dat in plaats van te kiezen voor jaarpremies of periodieke premies er door de verzekeringsmaatschappij een premieberekening wordt gemaakt dat je met één premiebetaling van al je premieverplichtingen af bent. De verzekeraar kent dan een aanzienlijke premiekorting toe waardoor deze éénmalige premie veel voordeliger dan het totaal van de periodieke premies over de ganse looptijd van je verzekeringscontract.

Wanneer je een hypothecair krediet afsluit, kan je ervoor kiezen om een verzekering te nemen die je partner of andere erfgenaam beschermt in geval jij overlijdt vóór het geleende kapitaal volledig is afbetaald. Zo vermijd je dat de maandelijkse aflossingen voor de langstlevende partner plots te hoog zouden uitvallen.

Een schuldsaldoverzekering (SSV) is niet verplicht, maar over het algemeen aanbevolen. Ze garandeert de terugbetaling van het hele kapitaal of een deel ervan, naargelang het verzekerde kapitaal, en dit in geval van overlijden vóór het aflopen van het hypothecair contract. Tijdens de looptijd van het contract neemt het uit te keren kapitaal geleidelijk af, evenredig met het afbouwen van het openstaand saldo van het af te betalen kapitaal.

Hoeveel moet ik verzekeren?

Wanneer beide partners een schuldsaldoverzekering afsluiten, is het belangrijk de juiste keuze te maken voor de te verzekeren bedragen. Een eerste mogelijkheid is dat beide partners een dekking nemen voor de helft van het geleende kapitaal; dit geeft samen dus een dekking van 100% (1 maal het volledige geleende kapitaal). Dit is niet altijd voldoende. Bij overlijden is het mogelijk dat op die manier de afbetaling voor de langstlevende partner te zwaar uitvalt; alle andere huishoudelijke kosten (b.v. kosten voor de kinderen, nutsvoorzieningen als gas, elektriciteit, water, telefoon) komen namelijk ook op de schouders van deze ene partner terecht!

De veiligste methode is dat beide partners een dekking nemen voor het volledige geleende kapitaal. Bij overlijden vallen de afbetalingen voor de langstlevende partner dan volledig weg. Dit geeft dus een dekking van 200% (2 maal het geleende kapitaal). De keerzijde voor deze zekerheid zijn de hogere premies voor de schuldsaldoverzekering.

Een goede middenweg is een totale dekking tussen 100% en 200% van het geleende kapitaal. Hierbij kan rekening gehouden worden met het inkomen van beide partners, zodanig dat de premies geoptimaliseerd worden. Op die manier worden de premies voor de verzekering beperkt gehouden, en garandeer je dat de langstlevende partner het resterende uitstaande kapitaal zal kunnen afbetalen.

Online krediet aanvragen: snelheid en gemak dankzij technologie

Dankzij moderne technologie is het financiële landschap getransformeerd. Het is nu mogelijk om vanuit je eigen huis een krediet aan te vragen, wat tijd en moeite bespaart.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?