ESIS

European Standardised Information Sheet of kortweg ESIS is een gestandaardiseerde informatiefiche die 15 rubrieken bevat met alle kenmerken van het gewenste krediet. De kredietgever of -bemiddelaar is verplicht om dit document met de consument volledig te overlopen en hiervan een exemplaar te overhandigen vooraleer de klant het eigenlijke kredietvoorstel krijgt. De ESIS is 14 kalenderdagen geldig. Deze informatiefiche is verplicht en heeft een duidelijke structuur.

De kredietnemer kan hierdoor zeer gemakkelijk verschillende voorstellen van verschillende kredietgevers vergelijken om daarna goed geïnformeerde een juiste keuze te maken. Door deze MCD-richtlijn krijgen consumenten die op zoek zijn naar een hypothecair krediet kosteloos transparante informatie over het gewenste krediet.

Welke 15 rubrieken zijn opgenomen in de ESIS?
 • inleiding: beschrijving van het krediet, naam van de kredietnemer(s), afdruk- en geldigheidsdatum, verschil tussen ESIS en kredietvoorstel
 • kredietgever
 • kredietbemiddelaar
 • belangrijkste kenmerken van het krediet: totaal terug te betalen bedrag (kapitaal + intresten + alle kosten in het JKP, op te bouwen waarborg
 • debetrente en andere kosten: vermelding van de verschillende rentevoeten van het krediet (maandelijkse en jaarlijkse), JKP en alle eenmalige of regelmatige kosten verbonden aan het krediet
 • frequentie en aantal stortingen
 • bedrag van elke terugbetalingsschijf
 • afschrijvingstabel ter illustratie
 • bijkomende verplichtingen
 • vervroegde terugbetalingen
 • veranderlijke kenmerken
 • andere rechten van de kredietnemer: uitleg over de geldigheidstermijn van het kredietvoorstel
 • klachten: de verschillende instanties waaraan de klant zijn eventuele klachten betreffende het krediet kan richten
 • niet-naleving van de verplichtingen verbonden aan het krediet: gevolgen voor de kredietnemer bij wanbetaling, gevallen waarin de kredietgever het krediet kan beëindigen
 • bijkomende informatie: vermelding van het recht van de kredietnemer om een ‘ontwerp van kredietovereenkomst’ te krijgen, een kredietvoorstel dus
 • toezichthoudende autoriteit

Online krediet aanvragen: snelheid en gemak dankzij technologie

Dankzij moderne technologie is het financiële landschap getransformeerd. Het is nu mogelijk om vanuit je eigen huis een krediet aan te vragen, wat tijd en moeite bespaart.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?