Krediet op maat

Voor de juiste keuze van een krediet op jouw maat vind je hieronder de verschillende vormen van hypotheeklening

Hypothecair krediet met klassieke kapitaalaflossing (constante mensualiteiten of kapitaalsaflossing)

Hier maken we het onderscheid tussen een hypotheeklening met ofwel constante mensualiteiten of met vaste kapitaalsaflossing.

De meest gebruikte formule is die met constante mensualiteiten waarbij u iedere maand hetzelfde bedrag betaalt: in dat bedrag zit een deel terugbetaling van het geleend kapitaal plus de intresten op het resterende saldo. Omdat de intresten tijdens de eerste jaren oplopen, betaalt u op dat moment slechts een heel klein deel van het kapitaal terug. Geleidelijk aan wordt die verhouding omgekeerd: de intresten liggen steeds lager en u gaat een steeds groter deel van het kapitaal aflossen.

Het hypothecair krediet met aflossing van kapitaal kan ook met dalende maandelijkse bedragen worden terugbetaald. Daarbij lost u maandelijks evenveel kapitaal af, plus de intresten op het nog verschuldigde bedrag. Omdat het terug te betalen bedrag maand na maand daalt, verminderen ook de intresten en betaalt u iedere maand iets minder. Precies daarom wordt deze formule ‘degressief’ genoemd.

Overbruggingskrediet en hypothecaire kredieten met vaste termijn

Het is mogelijk dat u voor korte termijn een aanzienlijke som geld nodig heeft, bv. voor de bouw van een nieuwe woning, aankoop van een nieuwe woning in afwachting van het vrijkomen van de fondsen door de verkoop van uw huis.

Het hypothecair krediet met vaste termijn kan in dergelijke situaties een oplossing zijn. Zolang het krediet loopt, bent u in deze formule niet verplicht kapitaal terug te betalen. Het kapitaal moet pas volledig worden terugbetaald op de dag dat uw lening afloopt. Zolang het krediet loopt, betaalt u intresten op het volledige bedrag, omdat er ondertussen geen kapitaal terugbetaald wordt. Die formule wordt vaak gebruikt in het kader van overbruggingskredieten.

Hypotheeklening met kapitaalopbouw

Het hypothecair krediet met kapitaalopbouw is een krediet waarvoor u maandelijks een premie (een bedrag) stort, zodat u het ontleende kapitaal terug opbouwt tegen de dag dat het contract afloopt. Met dat opnieuw opgebouwde kapitaal betaalt u de kredietverstrekker op de eindvervaldag van de lening het ontleende bedrag terug. Ondertussen betaalt u op het ontleende bedrag intresten zolang de lening loopt.

In het kader van een krediet met kapitaalopbouw sluit u bijvoorbeeld een levensverzekering van het type tak 21 of tak 23 af. Het verschil tussen beide types levensverzekeringen heeft vooral te maken met de risico’s die u al dan niet bereid bent te nemen. In tak 21  wordt de intrest op de premies die u stort van bij de start gegarandeerd. Betaalt u die premies regelmatig, dan is het terug te betalen kapitaal op de eindvervaldag in principe weer opgebouwd. Daarmee kan u het bij de kredietverstrekker ontleende kapitaal dus terugbetalen.

In tak 23  loopt het krediet via een levensverzekering, waarvan het bedrag van het kapitaal op termijn afhankelijk is van het rendement van een beleggingsfonds. Dat fonds is bv. opgebouwd uit obligaties en aandelen die sterk in waarde kunnen schommelen. En dus kan ook de waarde van het investeringsfonds sterk schommelen: soms zal die stijgen, maar op andere momenten dalen. U bent er dus niet zeker van dat uw kapitaal tegen de vervaldatum weer opgebouwd is. Het is dan ook twijfelachtig of u, uitsluitend met dat opgebouwde kapitaal, de kredietverstrekker het ontleende geld zal kunnen terugbetalen.

Een krediet op maat op basis bovenvermelde hypotheekformules

Sommige financiële instellingen bieden interessante combinaties van verschillende types hypothecaire kredieten aan. Als u bv. nog maar aan het begin van uw carrière staat en uw salaris in principe verder zal stijgen, wordt u een combinatie voorgesteld van het krediet op erg lange vaste termijn en een klassieke hypothecaire lening. Op het gedeelte van het ‘klassiek hypothecair krediet’ verlopen de afbetalingen op de klassieke manier, met kapitaalaflossing. De maandelijkse afbetalingen kunnen elke maand hetzelfde bedrag omvatten of degressief zijn.

Op het gedeelte ‘krediet met vaste termijn’ moet u enkel de intresten betalen. Die worden berekend op het volledig verschuldigde bedrag, met andere woorden, op de hele lening met vaste termijn. Let op: u moet dan het kapitaal in één keer volledig terugbetalen als de lening afloopt. Dat kan moeilijk worden als u er intussen niet in slaagt dat bedrag bijeen te sparen! Met deze kredietformule kan u dus hogere bedragen ontlenen maar houd er wel rekening mee dat op termijn of vervaldag de gelden er moeten zijn voor de terugbetaling van het verschuldigd kapitaal.

Online krediet aanvragen: snelheid en gemak dankzij technologie

Dankzij moderne technologie is het financiële landschap getransformeerd. Het is nu mogelijk om vanuit je eigen huis een krediet aan te vragen, wat tijd en moeite bespaart.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?