Naakte eigendom

 

Naakte eigendom: Wat houdt het in?

Naakte eigendom betekent dat je wel de eigenaar bent van een vastgoed, maar je hebt geen gebruiksrechten, zoals bewonen van dat vastgoed. Dat gebruiksrecht, ofwel vruchtgebruik, is voor degene die bijvoorbeeld in het huis mag verblijven zolang deze persoon leeft. Als naakte eigenaar zijn je opties beperkt, maar het is zeker geen valkuil. Je hebt wel bepaalde rechten, ook ten opzichte van de vruchtgebruiker. Het komt vaak voor dat de langstlevende partner het vruchtgebruik van bepaalde goederen erft en de kinderen de naakte eigendom. Bij schenkingen wordt vaak aan de begunstigde de naakte eigendom geschonken, terwijl de schenker het vruchtgebruik behoudt. Bij de aankoop van nieuw vastgoed gaan ouders steeds vaker voor een gesplitste aankoop: de kinderen kopen de naakte eigendom en de ouders het vruchtgebruik. Dit heeft fiscale voordelen, met name bij de erfbelasting. Als je zelf de naakte eigenaar wordt, wat betekent dat dan? Wat zijn je rechten en verantwoordelijkheden? En kun je het vruchtgebruik afkopen om de volledige eigendom te krijgen? Om de naakte eigendom te begrijpen, moeten we eerst het concept van vruchtgebruik doorgronden. Het Burgerlijk Wetboek definieert vruchtgebruik als het recht om te profiteren van iets dat iemand anders bezit. Dit splits het eigendom tussen twee partijen: de ene is de eigenaar maar geniet niet van de voordelen, de andere heeft de voordelen maar is geen eigenaar. Vruchtgebruik kan van toepassing zijn op zowel onroerend (huizen, land) als roerend goed (auto's, geld). Het 'plukken van vruchten' kan letterlijk zijn, zoals het recht op de vruchten van een geplante boom, of figuurlijk, zoals de huurinkomsten van een pand. Zelfs verbruikbare goederen, zoals een wijnvoorraad, kunnen onder vruchtgebruik vallen. De vruchtgebruiker mag de wijn drinken, maar moet aan het einde van het vruchtgebruik gelijke goederen of een vergoeding aan de naakte eigenaar geven. Bij overdracht van naakte eigendom worden er registratierechten geheven op de volledige eigendomswaarde. Echter, wanneer de vruchtgebruiker komt te overlijden, wordt de naakte eigenaar automatisch de volledige eigenaar zonder extra kosten.

Online krediet aanvragen: snelheid en gemak dankzij technologie

Dankzij moderne technologie is het financiële landschap getransformeerd. Het is nu mogelijk om vanuit je eigen huis een krediet aan te vragen, wat tijd en moeite bespaart.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?