Onderhandse verkoop

Een onderhandse verkoop heeft te maken met de aankoop of verkoop van een onroerend goed. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen een verkoper en een koper op die of die voorwaarden. De verkoop kan plaatsvinden met de hulp van een tussenpersoon, zoals een notaris. De partijen zullen doorgaans een verkoopcompromis ondertekenen alvorens een authentieke akte bij een notaris te tekenen.

Wanneer koper en verkoper een akkoord hebben bereikt over de verkoop van de woning, dan is de koopovereenkomst tot stand gekomen en kan de onderhandse verkoopovereenkomst worden opgesteld en getekend. Deze overeenkomst wordt ook wel de compromis genoemd.

Aangezien deze overeenkomst een bindend contract is tussen beide partijen, is het van belang dat alle punten er correct en volledig worden in opgenomen. Eenmaal getekend kan de onderhandse verkoopovereenkomst niet meer geannuleerd worden. De verkoop is dus definitief!

De onderhandse verkoopovereenkomst is het bewijs voor de koper en de verkoper dat het contract is gesloten en zal later als basis dienen voor de notariële verkoopakte. De notaris is gebonden door de bepalingen die zijn opgenomen in de onderhandse verkoopovereenkomst.

Tussen de onderhandse verkoopovereenkomst en de notariële akte verlopen doorgaans maximaal vier maanden. Immers, binnen deze termijn moeten de verkooprechten worden betaald.

Bij de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst wordt er door de koper meestal een voorschot betaald. Dat is niet wettelijk voorgeschreven, maar in de praktijk is een voorschot wel gebruikelijk. Dit voorschot bedraagt doorgaans 5 %  of 10 % van de verkoopprijs.

Soms kunnen verkoper en koper overeenkomen dat de verkoop pas doorgaat als er een bepaalde voorwaarde wordt vervuld. Dit heet de opschortende voorwaarde. Zo zou de koper kunnen bedingen dat de verkoop enkel doorgaat als hij een hypothecaire lening kan bekomen voor een deel van de aankoopprijs.

Online krediet aanvragen: snelheid en gemak dankzij technologie

Dankzij moderne technologie is het financiële landschap getransformeerd. Het is nu mogelijk om vanuit je eigen huis een krediet aan te vragen, wat tijd en moeite bespaart.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?