Vervroegde terugbetaling

Terugbetaling van het krediet door de kredietnemer vóór het verstrijken van de contractuele looptijd.

Je hebt het recht om jouw lening sneller af te lossen dan voorzien. De kredietgever mag een compensatie aanrekenen voor het verlies aan intresten die hij anders zou opstrijken. Dat is de herbeleggingsvergoeding. De wet bepaalt hiervoor wel maxima.
  • Als het bedrag dat je in één keer vervroegd terugbetaalt nog op meer dan een jaar terugbetaald moest worden, dan mag de compensatie maximaal 1 % van dat bedrag zijn.
  • Als het bedrag dat je in één keer vervroegd terugbetaalt binnen het jaar terugbetaald moest worden, dan mag de compensatie maximaal 0,5 % van dat bedrag zijn.
Lees daarom eerst goed jouw contract na of bevraag je bij jouw kredietgever over de kosten als je vervroegd zou terugbetalen.

Deze compensatievergoeding voor de kredietgever geldt niet bij het onder nul gaan op een bankrekening of voor een kredietkaart. Maar ook bij flexibele geldreserves moet je de afspraken uit het contract respecteren.

Online krediet aanvragen: snelheid en gemak dankzij technologie

Dankzij moderne technologie is het financiële landschap getransformeerd. Het is nu mogelijk om vanuit je eigen huis een krediet aan te vragen, wat tijd en moeite bespaart.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?