Mensualiteit

Wat is mensualiteit?

De maandlast of mensualiteit van je krediet komt overeen met het bedrag dat je maandelijks moet betalen aan de kredietgever. Het volledig overzicht van je betalingen is terug te vinden in de aflossingstabel van jouw krediet. Het is een ander woord voor ‘een vast maandelijks bedrag’. De term wordt meestal gebruikt in verband met kredieten die terugbetaald worden via vaste maandelijkse bedragen. Het is dus vergelijkbaar met een annuïteit, een vast jaarlijks bedrag.

2 delen van mensualiteit

De mensualiteit is samengesteld uit twee delen: een deel kapitaalaflossing en een deel rente. Aan het begin van de looptijd van het krediet bestaat de mensualiteit voornamelijk uit rente en slechts een klein deel kapitaalaflossing. Naarmate de tijd vordert, neemt het deel kapitaalaflossing toe en het deel rente af.

Hoogte van de mensualiteit

De hoogte van de mensualiteit wordt beïnvloed door verschillende factoren:
  • Hoofdsom van het krediet: Hoe hoger het geleende bedrag, hoe hoger de mensualiteit, ervan uitgaande dat andere factoren gelijk blijven.
  • De rentevoet: Een hogere rentevoet leidt tot hogere maandelijkse kosten.
  • De looptijd van het krediet: Een langere looptijd resulteert vaak in lagere maandlasten, omdat het bedrag over een langere periode wordt verspreid. Let wel op, het totale bedrag aan rente dat over de hele looptijd betaald wordt, kan hoger zijn bij een langere looptijd.
  • Type krediet: Er zijn verschillende kredietvormen, zoals een aflossingsvrije hypotheek of een lineair dalende hypotheek, waarbij de samenstelling van rente en aflossing in de mensualiteit varieert.

Waarop letten wanneer je een krediet afsluit

Het is altijd belangrijk om te overwegen hoe de mensualiteit past binnen jouw maandelijkse budget. Een te hoge mensualiteit kan leiden tot financiële problemen, terwijl een te lage mensualiteit kan betekenen dat je langer over de afbetaling doet en mogelijk meer rente betaalt over de gehele looptijd. Voordat je een krediet afsluit, is het raadzaam om goed te informeren naar de voorwaarden, de rente en andere kosten, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

Online krediet aanvragen: snelheid en gemak dankzij technologie

Dankzij moderne technologie is het financiële landschap getransformeerd. Het is nu mogelijk om vanuit je eigen huis een krediet aan te vragen, wat tijd en moeite bespaart.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?