Quotiteit

Wat is quotiteit?

De quotiteit is de procentuele verhouding tussen de venale waarde van een woning zonder de notariskosten en het kapitaal dat ontleend wordt om het onroerend goed te financieren. Quotiteit berekenen Berekeningswijze: (te lenen bedrag / waarde onroerend goed) x 100 = quotiteit in %. Een voorbeeld: Als kredietnemer koop je een huis van 200.000 euro en moet om deze aankoop te financieren 200.000 euro lenen. Dan spreekt men van 100% quotiteit. Indien diezelfde kredietnemer een woning van 200.000 euro wil kopen en hiervoor maar 150.000 euro moet lenen omdat hij over spaargelden beschikt, dan bedraagt de quotiteit 75%.

Wat je moet weten over quotiteit

De quotiteit speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van een hypothecaire lening en bij het bepalen van de rentevoet die banken aanbieden. Enkele relevante punten omtrent quotiteit zijn: Risicobeoordeling door banken Een hogere quotiteit betekent doorgaans een hoger risico voor de bank. Als je bijvoorbeeld 90% of meer van de waarde van de woning leent, beschouwen banken dit als een hoger risico dan wanneer je slechts 70% zou lenen. Hierdoor kunnen zij besluiten om een hogere rentevoet te vragen.

Eigen inbreng

Het is gunstig om een zo laag mogelijke quotiteit te hebben, omdat dit aantoont dat je als kredietnemer over eigen middelen beschikt en niet volledig afhankelijk bent van geleend geld om een woning te financieren.

Verzekeringspremies

De quotiteit kan ook van invloed zijn op de premie van een schuldsaldoverzekering. Hoe hoger de quotiteit, hoe hoger het risico voor de verzekeringsmaatschappij, wat zich kan vertalen in een hogere premie.

Maximum quotiteit

In sommige landen of bij bepaalde financiële instellingen zijn er regels of richtlijnen met betrekking tot de maximale quotiteit die men kan hanteren bij het verstrekken van een hypothecaire lening.

Herziening van de quotiteit

Naarmate de tijd vordert en je meer van je lening hebt afgelost, kan de quotiteit dalen. Dit kan vooral relevant zijn als je overweegt je hypotheek te herfinancieren of als je in aanmerking wilt komen voor gunstigere leenvoorwaarden.

Het belang van quotiteit

Het is dus duidelijk dat de quotiteit een sleutelfactor is in de hypotheekwereld. Het heeft invloed op zowel de beslissing van de bank om een lening te verstrekken als op de voorwaarden waaronder de lening wordt verstrekt. Als kredietnemer is het daarom belangrijk om je bewust te zijn van je quotiteit en te overwegen hoe deze je financiële beslissingen kan beïnvloeden.  

Online krediet aanvragen: snelheid en gemak dankzij technologie

Dankzij moderne technologie is het financiële landschap getransformeerd. Het is nu mogelijk om vanuit je eigen huis een krediet aan te vragen, wat tijd en moeite bespaart.

Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?